ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

จากแคมเปญฉลองครบรอบ 33 ปี แจกทอง 33 รางวัล
รางวัลใหญ่ทองคำรูปพรรณ 96.5%
 1. คุณอภิชาติ ภักดีกิจ ทองคำหนัก 3 บาท 1 รางวัล
 2. คุณจิราวุฒิ มีสุข ทองคำหนัก 2 บาท 1 รางวัล
 3. คุณสุนีย์ บุญวงศ์ ทองคำหนัก 1 บาท 1 รางวัล
รางวัลทองคำรูปพรรณ 96.5%
น้ำหนัก 1 สลึง จำนวน 9 รางวัล
 1. คุณวงเดือน พันธ์ดี
 2. คุณรุ่งทิพย์ เกื้อกูล
 3. คุณอลิสา พุดพรม
 4. คุณชญานิศ สายงาม
 5. คุณวุฒิพงษ์ ข่ายทอง
 6. คุณธนภัทร สมบูรณ์
 7. คุณภูธร วิสาวรรณ
 8. คุณบุษราภรณ์ ผิวงาม
 9. คุณสมนึก เทียนนอก
ซาริน่าขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทั้ง 12 ท่าน
ซาริน่าขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามและร่วมแคมเปญนี้มาตลอดทั้งปี 2562