พูดคุยกับเรา

บริษัท ซาริน่า กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่
282 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี 11000

02 005 7823-4

info@zarinagroup.co.th

Mon to Fri - 9.00 to 18.00

สาขาบางใหญ่
139/16 หมู่12 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี 11110

02 921 3150

Mon to Sat - 8.00 to 18.00

สาขาสนามบินน้ำ
48 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี 11110

02 968 7077

Mon to Sat - 8.00 to 18.00

สาขากาญจนาภิเษก
8/494 หมู่12 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี 11110

02 157 3772

Mon to Sat - 8.00 to 18.00

สาขาเอสพลานาดแคราย
56 อาคารศูนย์การค้าเอสพลานาด รัตนาธิเบศร์ ชั้นที่ 2
ห้องเลขที่ L2-12 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

02 589 9591

Mon to Sun - 10.30 to 19.00

สาขายูดีทาวน์ อุดรธานี
99/9 ถนนทองใหญ่ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี 41000

042 219339

Mon to Sun - 11.00 to 20.00